"Tunkūni"

Cūku nobarošanas komplekss
SIA STATIO Solutions - ģenerāluzņēmējs
New building
Brūveri, Bauskas novads

Komplekss 7000 nobarojamām cūkām ar barības sagatavošanas cehu, administratīvajām ēkām, mēslu krātuvēm un visām inženierkomunikācijām, piebraucamie ceļi ar laukumiem. Ar kopējo platību apmēram ~12500m2
Uzbūvēts pilnīgi jauns nobarojamo cūku kūts komplekss kas sastāv no četriem savienotiem kūts korpusiem, administratīvās un barības sagatavošanas ēka, graudu uzglabāšanas torņi un dzelzsbetona mēslu krātuves.