"Zilūži"

Skābbarības tranšejas
SIA Statio Solutions - ģenerāluzņēmējs
New building
ZS "Zilūži", Kocēnu novads

Monolīta dz/betona tranšeju izbūve ar iekšējo gubatūru 3300m3. Sienu augstums – 3m.