"Ulbroka"

Mēslu krātuve
SIA Statio Solutions - ģenerāluzņēmējs
New building
Ulbroka

Segtas monolīta dzelzsbetona šķidro kūtsmēslu krātuves būvniecība