"Tiltgaļi"

Liellopu kūts, slaukšanas zāle, mēslu krātuve
Statio Solutions
New building
ZS "Tiltgaļi" Naukšēnu novads

Liellopu kūts, slaukšanas zāles un kūtsmēslu krātuves būvniecība. Visi būvniecības darbi, labiekārtojums un inženierkomunikācijas.
2. kārtas ietvaros tapa slaukšanas zāle ar tehnisko pagrabu (tehnoloģisko iekārtu izvietošanai un apkalpošanai), teritorijas labiekārtošana, piebraucamie ceļi un ēkas arhitektūras risinājumi.