LEJAS PALSĀNI

Statio Solutions
New building
"Lejas Palsāni" Saukas pagasts, Viesītes novads,

Liellopu novietnes un kūtsmēslu krātuves būvniecība.
Liellopu novietne paredzēta 468 slaucamajām govīm. Ēkā paredzēti 8 slaukšanas roboti.
Papildus liellopu novietnei pie kopējā būvapjoma ir paredzētas tehniskās telpas un palīgtelpas. Izbūvētas ir 2 kūtsmēslu krātuves.