"Ulbroka"

Mēslu krātuve
SIA Statio Solutions - ģenerāluzņēmējs
Jaunbūve
Ulbroka

Segtas monolīta dzelzsbetona šķidro kūtsmēslu krātuves būvniecība